Mechanisering

Ook houdt Willems Techniek zich bezig met het mechaniseren van werkzaamheden. Hierbij is het belangrijk om je flexibel op te stellen tegenover de klant. Wanneer de klant met een probleem komt, moet er een oplossing komen. Het is dan nuttig om met de klant om tafel te gaan zitten. Dan kunnen er eisen gesteld worden, om vervolgens het product te ontwikkelen en te realiseren. Een prachtig voorbeeld hiervan is de demo compostverdeler.

Compostverdeler

De plantenteelt kent nog niet veel machines die het mensenwerk wat kan verlichten. WillemsTechniek ziet kansen in de markt en is daardoor op aanvraag van een plantenteler het project van compostverdeler gestart.

Willems Techniek
Hulsbeek 4
5446 PR Wanroij

info@willems-techniek.nl
+31 (0) 6 46 51 77 93
KvK: 69051399